White Crinkled Taffeta

Rental Prices

Size Qty. Price
108" Round $35.00
108" X 156" $55.00
132" Round $45.00

White Crinkled Taffeta

Photo Credit: Matt Horton

size

108″ Round, 108″ X 156″, 132″ Round

Reviews


Be the first to review “White Crinkled Taffeta”